Algemene voorwaarden

Doorheen deze overeenkomst, het enkelvoud tevens het meervoud, zal het meervoud omvatten het enkelvoud, en de mannelijke en onzijdige omvat de vrouwelijke, waar de context zulks vereist.

De titels van de leden zijn opgenomen, uitsluitend voor het gemak van referentie.

Als een conflict tussen de rubrieken en de tekst van deze overeenkomst bestaat, zal de tekst overheersen.

 

1) Machtigingen

1.1) De Opdrachtgever machtigt Luminaryx, om toegang te krijgen tot de Webhosting server voor het Uploaden en Downloaden van bestanden die noodzakelijk zijn voor de toepassing van het creëren van een Website.

1.2) De Opdrachtgever machtigt Luminaryx, om gebruik te maken van het logo van De Opdrachtgever en alle merken van identificatie in de creatie van de Website.

1.3) De Opdrachtgever machtigt Luminaryx voor het indienen van de Website bij Zoekmachines en eventuele andere diensten door De Opdrachtgever aangevraagd voor marketingdoeleinden.

1.4) Indien nodig machtigt De Opdrachtgever Luminaryx, stock fotografie en alle andere diensten of materialen die nodig zijn voor het uitdrukkelijke doel van de schepping van de Website, voor De Opdrachtgever aan te schaffen.

2) Voltooiing

2.1) Luminaryx, zal de definitieve Website aan De Opdrachtgever ter goedkeuring schriftelijk bekend maken. Indien nodig, zal Luminaryx, de uiteindelijke Website indienen bij Zoekmachines wanneer zowel De Opdrachtgever als Luminaryx, het erover eens zijn dat de Website klaar is voor indiening.

2.2) Tijd die nodig is om wijzigingen aan te brengen aan de Website nadat Luminaryx, al uiteindelijke goedkeuring door De Opdrachtgever voor de website heeft ontvangen zal worden toegevoegd aan de eindfactuur. Indien De Opdrachtgever al de eindafrekening heeft ontvangen, zal de tijd die nodig is om wijzigingen aan de Website te maken als een nieuwe overeenkomst worden beschouwd.

3) Betalingsvoorwaarden

3.1) Totdat de betaling volledig is ontvangen, blijft Luminaryx eigenaar van ALLE diensten en producten, geleverd of ontwikkeld voor De Opdrachtgever. Zodra Luminaryx de betaling volledig ontvangen heeft, wordt de Website en haar toebehorende onderdelen eigendom overgedragen aan De Opdrachtgever.

3.2) De Opdrachtgever betaald een voorschot van minimaal 30%, tenzij anders vermeld op deze overeenkomst, aan Luminaryx uiterlijk binnen de 7 kalenderdagen.  

3.3) Luminaryx houdt het recht om geen werk te verrichten tot dat de voorschot betaald is.   

3.4) De Opdrachtgever begrijpt dat alle betalingen via de bankrekening gaan, als De Opdrachtgever contant wenst te betalen moet dit gebeuren in de aanwezigheid van één van Luminaryx haar verantwoordelijken.

4) Afbetalingen

4.1) Luminaryx maakt te allen tijde eenzijdig de besluit om al dan niet tot een Afbetalingsplan over te schakelen zodanig De Opdrachtgever een financiële voordeel te geven. Ook maakt Luminaryx eenzijdig de besluit al dan niet hierop extra interesten aan te rekenen. Alle kosten als gevolg van het afbetalingsplan zullen worden gedragen door De Opdrachtgever.

4.2) De verschuldigde maandelijkse bedragen worden vooruitbetaald via een doorlopende opdracht op de bank- of postchequerekening van De Opdrachtgever. Door de ondertekening van deze overeenkomst stemt De Opdrachtgever in met deze betalingswijze en geeft gelijktijdig opdracht aan de instelling waar hij zijn rekening heeft. De Opdrachtgever verbindt zich er onherroepelijk toe om die opdracht te behouden tijdens de volledige duur van deze overeenkomst en afbetalingsplan.

4.3) Facturen dewelke niet voldaan zijn uiterlijk 30 kalenderdagen na factuurdatum, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling, interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 25) als schadebeding. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten, zullen worden gedragen door De Opdrachtgever.

4.4) Zolang de maandelijkse aflossingen lopende zijn, blijven alle geleverde diensten en/of producten eigendom van Luminaryx.

5) Commissie

5.1) Luminaryx behoudt zich het recht commissie uit te geven aan De Opdrachtgever in de vorm van contant geld, aankoopbonnen of anderen, nooit meer dan honderd euro of ter waarde daarvan, voor het refereren van nieuwe klanten aan en alleen rechtstreeks aan Luminaryx, voor elke nieuwe klant opnieuw.

5.2) Tevens behoudt Luminaryx zich te allen tijde het recht GEEN commissie uit te geven onwillekeurig de reden of voorwaarde.

5.3) Het uitbetalen van de commissie is niet afhankelijk van de hoeveelheid nieuwe klanten De Opdrachtgever bezorgd. Zo kan telkens weer commissie worden uitbetaald of ook niet.

6) Wanbetaling

6.1) De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de gehele verzameling van Juridische kosten die noodzakelijk voortvloeien door Wanbetaling.

7) Uitgaven

7.1) De Opdrachtgever vergoedt Luminaryx voor alle kosten die voortvloeien uit deze opdracht, met inbegrip van de betaling van omzetbelasting verschuldigd op deze opdracht.

8) De termijnen

8.1) Luminaryx verklaart dat alle besproken termijnen indicatief zijn.

8.2) Luminaryx is niet verantwoordelijk voor vertragingen tot ontwikkeling van de Website die voortkomen uit vertragingen door De Opdrachtgever bij het verstrekken van afbeeldingen, tekst en inlog-gegevens en alle andere informatie en/of diensten die nodig zijn bij het ontwikkelen van de Website.

8.3) Als de Website niet wordt voltooid wegens gebrek aan bijstand van De Opdrachtgever, kan Luminaryx het volgende doen:

a) Het uitstellen van het opdracht deadline, of

b) Sluit het overeenkomst met De Opdrachtgever waarbij Luminaryx vergoed wordt voor het voltooide werk op €75,00 per uur, of

c) Luminaryx zal een Website met behulp van alle inhoud die verstrekt is creëren, en verstuurd een eindafrekening voor het voltooide werk om het project deadline te halen.  

8.4) De termijn is actief vanaf de opgeven datum of bij ondertekening van deze overeenkomst.

9) Auteursrecht

9.1) De Opdrachtgever verklaart dat alle inhoud van de Website, waaronder logo’s, handelsmerken, foto’s, illustraties, audio, video, en geschreven inhoud die aan Luminaryx gegeven zijn, eigendom zijn van De Opdrachtgever, of De Opdrachtgever heeft expliciet toestemming gekregen voor het gebruik, en schendt niet de Europese EN Belgische Copyright wetgeving.

9.2) De Opdrachtgever heeft ook toestemming van alle personen gefotografeerd en/of gefilmd op de Website te worden getoond. Elke persoon in foto’s en/of video’s online gaan begrijpt dat hun gezicht zal worden gezien op het Internet. Namen en Contactgegevens op de Website geplaatste zijn ook voorzien van toestemming van elk individu.

9.3) De Opdrachtgever gaat akkoord om Luminaryx te vrijwaren tegen alle vorderingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot claims van auteursrecht of handelsmerk overtreding, schendingen van de rechten van privacy of publiciteit of laster, voortvloeiende uit het gebruik van het opdracht. Luminaryx, is niet en kan niet aansprakelijk gesteld worden.

10) Eigendom en terug bezorgen van kunstwerk

10.1) Alle inhoud die door Luminaryx voor De Opdrachtgever ontwikkeld zijn, zijn het eigendom van De Opdrachtgever. De Opdrachtgever verleent hierbij aan Luminaryx het recht om het opdracht te gebruiken voor de demonstratie van afgelopen verrichte werkzaamheden via portfolio en/of reclame.

11) Annulering van het werk

11.1) In het geval van annulering van deze opdracht, zal de eigendom van alle auteursrechten en alle originele kunstwerken bewaard worden aan Luminaryx.

11.2) Door De Opdrachtgever: De Opdrachtgever kan het werken op de Website te allen tijde door het indienen van kennisgeving aan Luminaryx via aangetekende zending annuleren, echter, annulering is enkel mogelijk binnen de 7 dagen na ondertekening van deze overeenkomst en enkel op voorwaarde dat nog geen werk gepresteerd is.

11.3) Luminaryx zal de opdracht stoppen na ontvangst van de aangetekende zending van De Opdrachtgever. Op dat moment, zal De Opdrachtgever verantwoordelijk zijn voor het betalen van alle werkzaamheden voorafgaand afgerond om de ontvangst van de annulering verzoek van Luminaryx zijn. Werk dat reeds voltooid is wordt gefactureerd tegen een uurtarief van €75,00 per uur.

11.4) Door Luminaryx: Luminaryx behoudt zich het recht voor om haar diensten en/of producten te weigeren en te annuleren, indien nodig, in welk geval, zal het saldo van de eerste betaling worden geretourneerd aan De Opdrachtgever nadat alle toepasselijke kosten zijn afgetrokken voor het voltooide werk. Luminaryx kan de opdracht om welke reden zij nodig acht te annuleren, met inbegrip van maar niet beperkt tot De Opdrachtgever het niet op tijd verstrekken van de nodige informatie, tekst en afbeeldingen en andere die nodig zijn voor het creëren van de Website.

12) Internet toegang

12.1) Toegang tot het internet zal worden verleend door een aparte Internet Service Provider (ISP) te worden gecontacteerd door De Opdrachtgever en die geen partij zal zijn bij deze overeenkomst.

13) Andere ‘Electronic Commerce’ zakelijke relaties

13.1) De Opdrachtgever begrijpt dat de Webhosting, credit card diensten en alle andere bedrijven die geen eigendom zijn van Luminaryx geen partij zijn in dit contract.

13.2) De Opdrachtgever begrijpt dat Luminaryx geen controle heeft over de functionaliteit of beschikbaarheid van de Website, credit card diensten, online bankieren en overige zakelijke dienstverlening die De Opdrachtgever gebruikt om zaken af te handelen via het Internet buiten Luminaryx.

13.3) Luminaryx geeft geen verklaringen, garanties of waarborgen voor eventuele aanbevelingen van andere internet velenende services partners zoals maar is niet beperkt met CloudFlare®, Google®, SiteGround®.

14) Voortgangsverslagen

14.1) Luminaryx zal contact opnemen of een ontmoeting regelen met De Opdrachtgever op een voor beide partijen aanvaardbare schema voor alle voltooide taken, melden van problemen die ondervonden zijn, en aanbevolen wijzigingen met betrekking tot de ontwikkeling en het testen van de Website.

14.2) Luminaryx zal De Opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte brengen via telefoon of e-mail bij ontdekking van een gebeurtenis of problemen die aanzienlijk vertragingen kunnen opleveren bij de ontwikkeling van de Website.

15) Garantie

15.1) Luminaryx, garandeert aan De Opdrachtgever de licenties en/of machtigingen die nodig zijn voor de Website.

16) Wijzigingen

16.1) De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het maken van extra betalingen voor veranderingen in de oorspronkelijke opdracht door De Opdrachtgever aangevraagd. Er wordt echter geen extra betaling gemaakt voor de veranderingen die nodig zijn om te voldoen aan de oorspronkelijke omschrijving van deze overeenkomst.

17) Testen

17.1) Luminaryx test haar werk in de meest huidige versies van de belangrijkste Desktop Browsers waaronder die van Apple (Safari), Google (Chrome), Microsoft (Internet Explorer) en Mozilla Firefox.

18) Acceptatie procedure

18.1) Na ontvangst van de Website, is De Opdrachtgever verplicht om de laatste betaling en/of betalingen te verrichten.

19) Enige overeenkomst en wijziging

19.1) Deze overeenkomst vormt de enige overeenkomst tussen Luminaryx en De Opdrachtgever en hierbij vervalt de eerdere overeenkomsten, schriftelijk of mondeling. Deze overeenkomst kan worden gewijzigd, schriftelijk, in aanwezigheid van beide partijen.

20) Geen garanties

20.1) Luminaryx geeft geen enkele garantie met betrekking tot de hoeveelheid verkeer dat gegenereerd wordt naar de Website.

20.2) Luminaryx geeft geen enkele garantie en staat er niet voor een verhoging in de verkoop van diensten en/of goederen van De Opdrachtgever en/of zijn Bedrijf.  

20.3) Luminaryx geeft geen enkele garantie noch beloofd top zoekresultaat in een Zoekmachine.

20.4) Luminaryx zal gebruik maken van haar beste inspanningen krachtens deze overeenkomst, en geeft geen enkele garantie dat de Website toegankelijk zal zijn voor alle Browsers en Besturingssystemen.

20.5) De Opdrachtgever begrijpt dat geen Website eruit zal zien en werken op dezelfde wijze alle Browsers en Besturingssystemen en dat elke poging om dat te doen zinloos is.

20.6) Luminaryx zal haar best doen, maar garandeert niet, om de Website zo toegankelijk, bruikbaar, en cross-platform mogelijk te maken.

21) Elektronische handelsrecht

21.1) De Opdrachtgever stemt ermee in dat De Opdrachtgever zelf verantwoordelijk is voor de naleving van de Federale en/of Landelijke wetgeving met betrekking tot een elektronische handel plaats via hun Website en zal Luminaryx hiervoor vrijwaren en haar verantwoordelijken van elke claim, oorzaken van actie, boete, belastingen, en/of tarieven voortvloeiende uit het gebruik van de elektronische handel van De Opdrachtgever.

22) Vertrouwelijkheid

22.1) Luminaryx begrijpt dat ze zullen werken met vertrouwelijke klanten-informatie en zullen deze informatie alleen aan partijen die direct betrokken zijn bij de creatie van de Website delen, maar NOOIT AAN DERDEN. Dit omvat, maar is niet beperkt tot e-mailadressen, gebruikers-gegevens en wachtwoorden, handelsinformatie en bankgegevens (Indien De Opdrachtgever een Webshop wenst).

22.2) Na Website voltooiing zal De Opdrachtgever iedere wachtwoord veranderen van de bankdiensten waar Luminaryx toegang tot had.

22.3) Indien De Opdrachtgever ervoor kiest om niet Luminaryx te behouden voor onderhoud van de Website, zal De Opdrachtgever de FTP gegevens , e-mail en alle andere wachtwoorden veranderen waar Luminaryx toegang tot had.

22.4) Luminaryx is niet, en kan niet aansprakelijk gesteld worden als De Opdrachtgever de wachtwoorden zelf niet verandert.

23) Beveiliging

23.1) Luminaryx zal redelijke pogingen verrichten om de integriteit van de Website van De Opdrachtgever te beschermen van diefstal en toegang van derden. Dit geldt ook voor het ‘patchen’ van software van derden, zoals Content Management Systemen, gebruikt op de Website van De Opdrachtgever.

23.2) Echter, als deze software niet gemaakt is door Luminaryx, kan Luminaryx niet verantwoordelijk worden gesteld voor beveiligingsfouten door de software makers.

23.3) Omdat er geen software of server 100% veilig is voor inbreuk op de beveiliging, begrijpt De Opdrachtgever dat Luminaryx niet aansprakelijk gehouden kan worden voor alle inbreuken op de beveiliging, moesten ze optreden. Verder is Luminaryx niet aansprakelijk voor het ‘patchen’ van alle software die geïnstalleerd is op de Website zonder medeweten van Luminaryx.

24) Website onderhoud

24.1) Geen overeenkomst voor de voortzetting van onderhoud van de Website is opgenomen bij deze algemene voorwaarden.

24.2) Geen Website onderhoud zal worden uitgevoerd door Luminaryx, tenzij beide partijen tot een overeenkomst zijn gekomen en beide partijen ondertekenen een overeenkomst voor Website-onderhoud.

25) Privacy beleid

25.1) Luminaryx zal ook de Privacy Beleid pagina maken voor de Website van De Opdrachtgever want dit is verplicht in de Europese wetgeving.

25.2) En de bezoekers van de Website waarschuwen in een vorm van een banner.

26) Garantie van originaliteit

26.1) Luminaryx garandeert en verklaart dat, voor zover haar bekend, het ontworpen werk toegewezen hieronder origineel is en niet eerder gepubliceerd is, of dat de toestemming tot gebruik is verkregen op een onbeperkte basis; dat al het werk of delen daarvan, verkregen door de ondergetekende van derden origineel is of, indien eerder gepubliceerd, is er toestemming voor gebruik verkregen op een onbeperkte basis; Luminaryx heeft de volledige bevoegdheid om deze overeenkomst te maken; en dat het werk voorbereid voor De Opdrachtgever geen schadelijk, lasterlijk of onwettig materiaal bevat.

26.2) Deze garantie geldt niet wanneer De Opdrachtgever of anderen gebruik maken Luminaryx haar eindproduct die mogelijk inbreuk maken op de rechten van anderen.

26.3) De Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in Luminaryx te VRIJWAREN VOOR ALLE AANSPRAKELIJKHEID VEROORZAAKT DOOR DE OPDRACHTGEVER ZIJN GEBRUIK VAN Luminaryx haar diensten en/of eindproduct, voor zover dat dergelijk gebruik inbreuk maakt op de rechten van anderen.

27) Aanvaarding van de voorwaarden

27.1) De handtekeningen van beide partijen moeten worden aangetoond voor acceptatie van deze voorwaarden.

27.2) Deze overeenkomst is bindend voor beide partijen, hun opvolgers en rechtverkrijgenden.

28) Weigering van de voorwaarden

28.1) Geen enkele bepaling van deze overeenkomst kan worden afgezien, zonder een schriftelijke overeenkomst door de partij die afstand doet. Een verklaring van afstand van enige voorwaarde of bepaling mag niet worden uitgelegd als een verklaring van afstand van enige andere bepaling.

29) Weigering

29.1) Luminaryx, behoudt altijd zich het recht elke opdracht te weigeren en dit zonder opgave van enige reden.

30) Geschillen en recht

30.1) Deze overeenkomst is alleen beheerst door het Belgische recht.

30.2) Ingeval van geschil of betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Arrondissement te Antwerpen bevoegd.

31) Belasting over de Toegevoegde Waarde

31.1) Luminaryx verklaart dat al haar prijzen en tarieven exclusief BTW zijn tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is. Bij deze overeenkomst zijn alle vermelde bedragen in Euro en exclusief 21% BTW.

32) Registreren van een domeinnaam

32.1) Iedere registratie en/of transfer van een Domeinnaam bindt De Opdrachtgever onherroepelijk. De Opdrachtgever begrijpt dat Luminaryx niet de bevoegde autoriteit is en heeft zoals OpenSRS en DNS.BE of andere bevoegde autoriteiten als het aankomt voor het aanmaken van een Domeinnaam of het verlies van een Domeinnaam of weigering van een Domeinnaam of andere reden en kan Luminaryx hiervoor niet verantwoordelijk stellen.

32.2) Bij het registeren van een Domeinnaam naast de gevraagde informatie van De Opdrachtgever dient ook altijd een persoonlijke e-mail ingevuld te worden die altijd actief moet zijn.

32.3) Duur van de overeenkomst is puur tussen de De Opdrachtgever en de Webhostingsbedrijf die een webserver verleent aan De Opdrachtgever voor zijn/haar Website. Luminaryx heeft niets te maken met deze overeenkomst. Luminaryx behoudt zich het recht om haar favoriete Webhostingsbedrijf aan te raden aan De Opdrachtgever maar verder heeft Luminaryx geen relatie met deze overeenkomst tussen De Opdrachtgever en de Webhostingsbedrijf.

*Indien enige bepaling van deze overeenkomst, om enige reden, ongeldig wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, zal deze ongeldigheid geen invloed hebben op enige andere bepalingen van deze overeenkomst. Integendeel, wordt deze overige bepalingen volledig gescheiden, en deze overeenkomst wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd alsof de ongeldige bepaling nooit was opgenomen in deze overeenkomst.